Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

Με γνώμονα αφενός την ιδιότητα του Κ.Ο.Ε.Δ. ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού και αφετέρου των στόχων και επιδιώξεων του Ομίλου για προώθηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης στην Κύπρο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιχορήγηση δραστηριοτήτων μελών του Ομίλου, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Συγκεκριμένα, επιχορηγούνται ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και συμμετοχές σε εκπαιδευτικά συνέδρια στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους αντίστοιχους συνδέσμους.