Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

Ο Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης (Κ.Ο.Ε.Δ.) ιδρύθηκε το 1977. Την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ομίλου είχε ο αείμνηστος Ανδρέας Αναστασιάδης, Γενικός Επιθεωρητής, τότε, Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος διετέλεσε πρώτος Πρόεδρός του.

Με βάση το Καταστατικό του Oμίλου, οι σκοποί και οι στόχοι του καθορίζονται ως εξής:

 1. Nα προαγάγει την εκπαιδευτική διοίκηση στην Kύπρο και να ενθαρρύνει την έρευνα στον τομέα αυτό.
 2. Nα αποτελεί για όλους τους ενδιαφερομένους βήμα συζήτησης νέων προσεγγίσεων αναφορικά με την εκπαιδευτική διοίκηση.
 3. Nα διευκολύνει τη διάθεση των γνώσεων που έχουν σχέση με την έρευνα, την κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαιδευτική διοίκηση.
 4. Nα συνδέει τη θεωρία με την πράξη στον τομέα της εκπαιδευτικής διοίκησης ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική συνεργασία όσων ασχολούνται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην εκπαιδευτική διοίκηση με αυτούς που την εφαρμόζουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις υπηρεσίες.
 5. Nα τηρεί στενή επαφή με άλλους – σχετικούς με την εκπαίδευση – οργανισμούς της Kύπρου και ιδιαίτερα με εκείνους που εκπροσωπούν:
  • Όσους ασκούν διοικητικό έργο
  • Tις κυβερνητικές υπηρεσίες.
 6. Nα τηρεί επαφή με παρόμοιους οργανισμούς άλλων χωρών και ιδίως των χωρών της Kοινοπολιτείας.
 7. Nα καλλιεργεί υψηλά επίπεδα ανάμεσα στο διοικητικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Kύπρου στον τομέα της μελέτης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής διοίκησης.
 8. Nα επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα αναφορικά με την κατάρτιση εκπαιδευτικού διοικητικού προσωπικού.
 9. Nα διευκολύνει την ανταλλαγή εκπαιδευτικών που ασχολούνται με το διοικητικό έργο, μεταξύ των χωρών του Kοινοπολιτειακού Συμβουλίου Eκπαιδευτικής Διεύθυνσης και Διοίκησης (CCEAM), μέσα από την ισότητα των δύο φύλων. 

Αρχικά, μέλη του Κ.Ο.Ε.Δ. μπορούσαν να γίνουν όλοι όσοι είχαν μετεκπαίδευση στα παιδαγωγικά και όσοι ασκούσαν διοικητικό έργο, τουλάχιστον στη θέση βοηθού διευθυντή σχολείου. Με τροποποίηση, όμως, του Καταστατικού που έγινε στις 29 Νοεμβρίου 2001 μέλη του Ομίλου μπορούν πλέον να γίνουν όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την εκπαιδευτική διοίκηση καθώς, επίσης, και φοιτητές της Eκπαιδευτικής Διοίκησης και της εκπαίδευσης γενικότερα.

Ο Κ.Ο.Ε.Δ., από την αρχή της ίδρυσής του, συνδέθηκε με το "Commonwealth Council for Educational Administration and Management" (CCEAM). Το CCEAM διοργανώνει κάθε δύο χρόνια διεθνές εκπαιδευτικό συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν κορυφαίοι εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Τα συνέδρια αυτά φιλοξενούνται, εκ περιτροπής, σε χώρες όπου λειτουργούν σύνδεσμοι Εκπαιδευτικής Διοίκησης και είναι μέλη του πιο πάνω Συμβουλίου. Το 1980 έγινε στη Λευκωσία το Τέταρτο Διεθνές Κοινοπολιτειακό Συνέδριο Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η διεύθυνση των σχολείων του μέλλοντος – έμφαση στους διευθυντές». Η επιτυχία στην οργάνωση του συνεδρίου, αλλά και ο μεγάλος αριθμός Κυπρίων εισηγητών με υψηλού επιπέδου εισηγήσεις άφησαν άριστες εντυπώσεις στους συνέδρους.

Μετά το συνέδριο του 1980 ακολούθησε κάμψη στις δραστηριότητες του Κ.Ο.Ε.Δ. Το 1989 ομάδα πρωτοβουλίας μεταξύ των παλαιών μελών πέτυχε την επαναδραστηριοποίηση του Ομίλου υπό την προεδρία Ανδρέα Π. Πολυδώρου. Ο Κ.Ο.Ε.Δ. οργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις, με ομιλητές καθηγητές από τη Βρετανία, καθώς και συζητήσεις.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1993-1994, ο Κ.Ο.Ε.Δ. διεξήγαγε έρευνα μεταξύ των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών». Τα πορίσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν σε δημόσια εκδήλωση που έγινε το Μάιο του 1994. Αντίτυπα της έρευνας στάλθηκαν στην Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, στις εκπαιδευτικές οργανώσεις και σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Παράλληλα με τα διεθνή συνέδρια του CCEAM οργανώνονταν από την αντίστοιχη Οργάνωση της Αμερικανικής Ηπείρου, και σε συνεργασία με το CCEAM, παρόμοια συνέδρια γνωστά με τον τίτλο "International Intervisitation Programs".

Το Γενάρη του 1995 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του Δελτίου του Κ.Ο.Ε.Δ., το οποίο, από τότε, εκδίδεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και απευθύνεται στον επαγγελματία εκπαιδευτικό. Το πρώτο δελτίο κυκλοφόρησε υπό μορφή μικρού τετραδίου (Α5), με επιμελητές της έκδοσης τους Ανδρέα Πολυδώρου και Παντελή Θεοφυλάκτου. Από το 2000 μέχρι το 2005 την επιμέλεια της έκδοσης ανέλαβαν η Μαρία Γεωργίου και ο Γιάννης Σαββίδης και μέχρι σήμερα η Μαρία Γεωργίου. Το δελτίο με αριθμό 11 (Ιούλιος 2002) είναι το πρώτο που φέρει το Διεθνή Μοναδικό Σειριακό Αριθμό ISSN. Κατά τις αρχαιρεσίες του Ομίλου τον Απρίλιο του 1995 εκλέγεται στη θέση του Προέδρου ο Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, ο οποίος το 1998 εκλέγεται μέλος του Συμβουλίου του CCEAΜ ως εκπρόσωπος της περιφέρειας Ευρώπης. Το 2000 οι σχέσεις του Κ.Ο.Ε.Δ. με το CCEAM αναβαθμίζονται ακόμη πιο πολύ. Ο Πρόεδρος του Ομίλου Καθηγητής Πασιαρδής εκλέγεται ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος για τις διεθνείς εκδόσεις και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Όλγα Παπαγιάννη ως αντιπρόσωπος της Κύπρου στο CCEAM.

Το 2001 το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Ε.Δ. αποφασίζει τη συμμετοχή του Ομίλου στο European Forum on Educational Administration (ΕFEA). Το ευρωπαϊκό αυτό φόρουμ αποτελεί μια προσπάθεια στο χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης στην οποία συμμετέχουν κυρίως διευθυντές σχολείων. Το φόρουμ αυτό αποτελεί ένα βήμα ανάπτυξης δεσμών ανάμεσα σε ευρωπαϊκά σχολεία και γνωριμίας με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. Ως σημαντικότερη εκδήλωση του EFEA θεωρείται το European Intervisitation Programme. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται κάθε δύο χρόνια και στο πλαίσιό του πραγματοποιείται συνεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής (Steering Committee), παρουσίαση θεμάτων ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, επισκέψεις στα σχολεία της διοργανώτριας χώρας και διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Από το 2001 μέχρι το 2010 αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και υπεύθυνος να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν ο Γιάννης Σαββίδης και μέχρι σήμερα ο Γιάννης Κασουλίδης.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004, ο Κ.Ο.Ε.Δ. προχώρησε στη διεξαγωγή νέας έρευνας ανάμεσα στους διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου σε μια προσπάθεια διερεύνησης των επαγγελματικών τους αναγκών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του CCEAM που έγινε τον Οκτώβριο του 2004 στο Χονγκ Κονγκ.

Τον Οκτώβριο του 2004 ο Καθηγητής Πασιαρδής εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του CCEAM, με αποτέλεσμα η έδρα του συμβουλίου να μεταφερθεί στην Κύπρο από τον Ιανουάριο του 2005 μέχρι το Δεκέμβριο του 2008. Στο εκτελεστικό συμβούλιο του CCEAM επιλέγονται από τον πρόεδρο τα μέλη του Κ.Ο.Ε.Δ. Γιάννης Σαββίδης, Μαρία Γεωργίου και Αθηνά Μιχαηλίδου, ενώ καθήκοντα Business Manager και εκδότη του Newsletter "Managing Education Matters" αναλαμβάνει ο Ανδρέας Τσιάκκιρος. Για την εκπροσώπηση του Κ.Ο.Ε.Δ. στο συμβούλιο του CCEAM εκλέγονται η Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον και η Γεωργία Πασιαρδή. Ύστερα από την εκλογή του Καθηγητή Πασιαρδή στην προεδρία του CCEAM, στην προεδρία του Κ.Ο.Ε.Δ. τον διαδέχεται ο Γιάννης Σαββίδης, ο οποίος και εκπροσωπεί τον Όμιλο στο συμβούλιο του CCEAM μαζί με τη Γεωργία Πασιαρδή. Μέχρι σήμερα στα ακόλουθα μέλη του Κ.Ο.Ε.Δ. έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Fellow του CCEAM, για την προσφορά τους στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διοίκησης ως επιστήμης σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο: Πέτρος Πασιαρδής, Ανδρέας Π. Πολυδώρου, Όλγα Παπαγιάννη και Ανδρέας Τσιάκκιρος. Παράλληλα, ο Ανδρέας Τσιάκκιρος έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του CCEAM για την περίοδο 2009-2012.

Ο Κ.Ο.Ε.Δ. συνεχίζει τις δραστηριότητές του με διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδευτικές ημερίδες και ανακοινώσεις μελών του πάνω σε ερευνητικές τους εργασίες. Από το 2007, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Όμιλος επιχορηγεί μέλη του για τη διεξαγωγή ερευνητικών τους εργασιών και για παρουσίαση εργασιών τους σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

H μεγαλύτερη επιτυχία για τον Κ.Ο.Ε.Δ. ήταν το ότι ανέλαβε τη διοργάνωση του συνεδρίου του CCEAM, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον Οκτώβριο του 2006. Το θέμα του συνεδρίου ήταν “Recreating linkages between Theory and Praxis in Educational Leadership” και το παρακολούθησαν 415 σύνεδροι από 28 διαφορετικές χώρες. Απόδειξη της μεγάλης επιτυχίας που είχε η διοργάνωση του συνεδρίου το 2006 είναι το γεγονός ότι ο Κ.Ο.Ε.Δ. πέτυχε την ανάθεση της διοργάνωσης του συνεδρίου του CCEAM του 2012. Η σημασία της ανάθεσης αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού η υποψηφιότητα της Κύπρου ως διοργανώτριας χώρας επικράτησε άλλων πολύ σημαντικών και εφάμιλλων υποψηφιοτήτων από μεγαλύτερες χώρες της Κοινοπολιτείας. Το συνέδριο με θέμα "New Trends, New Challenges in Educational Leadership and Governance" θα διεξαχθεί το Νοέμβριο του 2012 στη Λεμεσό.

O Όμιλος αριθμεί σήμερα 400 περίπου μέλη από την Κύπρο και την Ελλάδα. Η ετήσια συνδρομή των μελών ανέρχεται στα 25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της συνδρομής στο επιστημονικό περιοδικό International Studies in Educational Administration (ISEA) που εκδίδεται τρεις φορές το χρόνο από το CCEAM.

Ο Κ.Ο.Ε.Δ. με την όλη δράση του από την ημέρα της ίδρυσής του έχει εδραιώσει την παρουσία του στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Κοινοπολιτεία, έχοντας καταξιωθεί στη συνείδηση των εκπαιδευτικών. Με τις επιστημονικές του παρεμβάσεις ο Κ.Ο.Ε.Δ. επιδιώκει την καθιέρωσή του ως εταίρου στα εκπαιδευτικά ζητήματα της Κύπρου, ώστε να αποτελέσει την προμετωπίδα των αλλαγών που συντελούνται ή αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον τομέα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης, στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος του τόπου μας.