Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

Δελτίο Αρ. 01 
Δελτίο Αρ. 02 
Δελτίο Αρ. 03 
Δελτίο Αρ. 04 
Δελτίο Αρ. 05 
Δελτίο Αρ. 06 
Δελτίο Αρ. 07 
Δελτίο Αρ. 08 
Δελτίο Αρ. 09 
Δελτίο Αρ. 10 
Δελτίο Αρ. 11 
Δελτίο Αρ. 12 
Δελτίο Αρ. 13 
Δελτίο Αρ. 14 
Δελτίο Αρ. 15 
Δελτίο Αρ. 16
Δελτίο Αρ. 17
Δελτίο Αρ. 18
 
Δελτίο Αρ. 19 
Δελτίο Αρ. 20 
Δελτίο Αρ. 21 
Δελτίο Αρ. 22 
Δελτίο Αρ. 23 
Δελτίο Αρ. 24 
Δελτίο Αρ. 25 
Δελτίο Αρ. 26
Δελτίο Αρ. 27
Δελτίο Αρ. 28
Δελτίο Αρ. 29
Δελτίο Αρ. 30
Δελτίο Αρ. 31
Δελτίο Αρ. 32
Δελτίο Αρ. 33  
Δελτίο Αρ. 34  
Δελτίο Αρ.35