Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

Το Δελτίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1995 σε μέγεθος Α5 και έκτοτε φιλοξενεί στις σελίδες του κείμενα, μελέτες, έρευνες και βιβλιοκριτικές από το χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης. Από τον Ιούλιο του 2002 (τεύχος 11) το Δελτίο φέρει το Διεθνή Μοναδικό Σειριακό Αριθμό ISSN (International Standard Serial Number).