Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

Οργανώσεις και Σύνδεσμοι Εκπαιδευτικής Διοίκησης
Commonwealth Council for Educational Administration and Management
The European Forum on Educational Administration
University Council for Educational Administration
American Educational Research Association
British Educational Leadership, Management and Administration Society – BELMAS
Australian Council for Educational Leaders – ACEL
New Zealand Educational Administration and Leadership Society – NZEALS
Canadian Society for the Study of Education - CSSE
 
Πανεπιστήμια - Βιβλιοθήκες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
European University Cyprus
University of Nicosia
Frederick University
Neapolis University Pafos
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Βιβλιοθήκη Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
Κυπριακές Βιβλιοθήκες
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας - Ελλάδα
 
Εκπαιδευτικές Οργανώσεις
Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης - Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.
Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης - Ο.Λ.T.Ε.Κ.
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων - Π.Ο.Ε.Δ.
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας - Δ.Ο.Ε.
Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης - Ο.Λ.Μ.Ε.
 
Εκπαιδευτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Κίνηση Καθηγητών «Αλλαγή»
Νέα Κίνηση Καθηγητών
Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών - Α.Κί.ΔΑ.
Παγκύπρια Δημοκρατική Έπαλξη Δάσκαλων και Νηπιαγωγών – ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Δημοκρατική Κίνηση Δασκάλων - Νηπιαγωγών - ΔΗ.ΚΙ.
 
Κυβερνητικές και Άλλες Υπηρεσίες
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Παιδαγωγικό Ινστιτούτου Ελλάδας
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Commonwealth Secretariat
Commonwealth Foundation