Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Δρ Γιάννης Σαββίδης

Αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι, 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης (Κ.Ο.Ε.Δ.) σας καλωσορίζω στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Ομίλου μας. Με την ανανέωση της ιστοσελίδας του Κ.Ο.Ε.Δ. επιδιώκουμε την περαιτέρω ενδυνάμωση της επικοινωνίας τόσο με τα μέλη του Ομίλου όσο και με κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Επιθυμούμε, επίσης, να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας σημείο αναφοράς και πηγή ενημέρωσης για θέματα σχετικά με την Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία.
 

Ο Όμιλος μας έχει να επιδείξει από την ίδρυσή του το 1977 πλούσια δράση στον χώρο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας και αριθμεί σήμερα περίπου τετρακόσια μέλη, τα οποία προέρχονται από την ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα της Κύπρου και της Ελλάδας. Με διάφορες δραστηριότητες, έρευνες, συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκδόσεις και ανακοινώσεις μελών του πάνω σε ερευνητικές εργασίες τους ο Κ.Ο.Ε.Δ. επιδιώκει κατά τρόπο συστηματικό και οργανωμένο να παρεμβαίνει στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, η συμβολή του Κ.Ο.Ε.Δ. στην ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Έχοντας ως βασικό σκοπό ύπαρξης την προαγωγή της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας στην Κύπρο, την ενθάρρυνση της έρευνας, καθώς και την προσφορά βήματος για επιστημονικό προβληματισμό γύρω από ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων των μελών του, ο Κ.Ο.Ε.Δ. κατατάσσεται σήμερα ανάμεσα στους επιστημονικούς ομίλους στην Κύπρο με την πιο σημαντική δράση στον εκπαιδευτικό κόσμο.
 

Ο Κ.Ο.Ε.Δ. έχει να παρουσιάσει πολύ πλούσια δράση, με τη δραστηριοποίησή του στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο, αλλά και διεθνώς και συμβάλλει ποικιλότροπα στον τομέα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης. Στα συνέδρια και στις άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Κ.Ο.Ε.Δ. το ενδιαφέρον και η συμμετοχή είναι πάντοτε πολύ υψηλά. Γενικότερα, με την όλη δράση του ο Όμιλος έχει εδραιώσει την παρουσία του στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Αποκορύφωμα της δράσης αυτής ήταν η ανάληψη της προεδρίας του Εκτελεστικού Συμβουλίου του
Commonwealth Council of Educational Administration and Management (CCEAM) την περίοδο 2005-2008 και η διοργάνωση συνεδρίων του συγκεκριμένου διεθνούς οργανισμού στην Κύπρο το 2006 και το 2012. Τα προαναφερθέντα αποτελούν για τη χώρα μας μεγάλη τιμή και αναδεικνύουν τις δυνατότητες, το εύρος δραστηριοποίησης, αλλά και το κύρος του Κ.Ο.Ε.Δ. στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.


Τα τελευταία χρόνια ο Κ.Ο.Ε.Δ. έχει εστιάσει την προσοχή του σε δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του οφέλους που αποκομίζουν τα μέλη του. Ως εκ τούτου, ο Κ.Ο.Ε.Δ. επιχορηγεί, ανάμεσα σε άλλα, έρευνες που πραγματοποιούνται από μέλη του, καθώς και τις παρουσιάσεις εργασιών των μελών του σε διεθνή συνέδρια. Επίσης, έχει δοθεί έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της επιτόπιας και διεθνούς παρουσίας του Ομίλου με παρεμβάσεις του σε κρίσιμα εκπαιδευτικά ζητήματα του τόπου.
 

Το «Δελτίο του Κ.Ο.Ε.Δ.» αποτελεί μια έκδοση που απευθύνεται στον επαγγελματία εκπαιδευτικό, εκδίδεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και διανέμεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του Ομίλου. Το Δελτίο αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλούς εκπαιδευτικούς και μελετητές και η διατήρηση της υψηλής ποιότητάς του αποτελεί προτεραιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα τεύχη του Δελτίου αναρτώνται και στην παρούσα ιστοσελίδα, όπου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός, ερευνητής ή μελετητής να έχει πρόσβαση στον πλούτο που προσφέρει το Δελτίο μας, ως πηγή αναφοράς.
 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του, βασικοί σκοποί του Ομίλου είναι, ανάμεσα σε άλλα, η προαγωγή της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας στην Κύπρο και η ενθάρρυνση της έρευνας στον τομέα αυτό, καθώς και η παροχή βήματος συζήτησης νέων προσεγγίσεων αναφορικά με την εκπαίδευση και ειδικά την εκπαιδευτική διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό ο Κ.Ο.Ε.Δ. είναι ανοικτός σε εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται για την Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα μας τόσο το Καταστατικό του Ομίλου, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του, όσο και την αίτηση εγγραφής μέλους.
 

Τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Ε.Δ. παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας για ο,τιδήποτε μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών του Ομίλου και την προαγωγή της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας γενικότερα.
 

Με εκτίμηση,

Δρ Γιάννης Σαββίδης
Πρόεδρος