Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

Διάλεξη με θέμα: "What is behind Finnish school achievement?"
Ομιλήτρια: Dr. Maja Lanas, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Oulu της Φιλανδίας
Χώρος: Αίθουσα Ε010 Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία
Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2012
Περισσότερες Πληροφορίες