Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

Ημερίδα με θέμα: "Σύγχρονη σχολική ηγεσία: Διεθνής εμπειρία και τοπική πραγματικότητα"
Βασικοί ομιλητές:
Καθηγήτρια Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski, Πολωνία
Καθηγητής Stefan Brauckmann, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Αυστρία
Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου, Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης
Χώρος: Ξενοδοχείο "Hilton Park", Λευκωσία
Ημερομηνία: 4 Ιουνίου 2016
Διάρκεια: 08:30 - 13:45
Πρόγραμμα
Υλικό Συνεδρίου
Κύριοι ομιλητές:
Παρουσίαση Καθηγήτριας Madalińska-Michalak,
Παρουσίαση Καθηγητή Brauckmann,
Παρουσίαση Καθηγητή Πασιαρδή,
Παρουσίαση Δρ. Μιχαηλίδου-Ευριπίδου
Παρουσίαση Δρ. Λούη
Περιλήψεις Κυρίων Ομιλιών