Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ.Ο.Ε.Δ.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης (Κ.Ο.Ε.Δ.) στις 17 Φεβρουαρίου, 2016 ως μέλη του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγηκαν τα ακόλουθα μέλη:

Γεωργίου Μαρία, Θεοδώρου Θεόδωρος, Κασουλίδης Γιάννης, Πασιαρδή Γεωργία, Πασιαρδής Πέτρος, Σαββίδης Γιάννης, Τσιάκκιρος Ανδρέας

Κατά την πρώτη συνεδρία του νεοσύστατου Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η ακόλουθη σύσταση:
Πρόεδρος: Σαββίδης Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Κασουλίδης Γιάννης
Γραμματέας: Πασιαρδή Γεωργία
Ταμίας: Τσιάκκιρος Ανδρέας
Βοηθός Ταμίας: Θεόδωρος Θεοδώρου
Μέλος: Γεωργίου Μαρία
Μέλος: Πασιαρδής Πέτρος

Ανακοίνωση
Χάρτης