Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

Συνέδριο με θέμα: "Η παιδαγωγική ηγεσία ως μετασχηματιστικός μηχανισμός για βελτίωση της σχολικής μονάδας"
Βασικοί ομιλητές: Professor Gary Borich, The University of Texas at Austin, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξενία", Λευκωσία
Ημερομηνία: 13 Δεκεμβρίου 2014
Διάρκεια: 9:00 - 16:00
Πρόσκληση
Πρόγραμμα
Περιλήψεις Κύριων Ομιλιών
Παράλληλα Εργαστήρια
Αφίσα
Εγκύκλιος Επιστολή
Υλικό Συνεδρίου
Κύριοι ομιλητές: Παρουσίαση κ. Borich - Παρουσίαση κ. Πασιαρδή
Εργαστήριο 1: Παρουσίαση κας Γεωργίου & κας Παπαγιάννη
Εργαστήριο 2: Παρουσίαση κας Πασιαρδή & κ. Σαββίδη
Εργαστήριο 3: Παρουσίαση κας Κούμα - Παρουσίαση κ. Κυθραιώτη - Παρουσίαση κας Μέσσιου
Εργαστήριο 4: Παρουσίαση κας Τερεζάκη - Παρουσίαση κ. Ορφανού
Συμπεράσματα Εργαστηρίων: Εργαστήριο 1 - Εργαστήριο 2 - Εργαστήριο 3 - Εργαστήριο 4
Σύνοψη Συνεδρίου

 

Κράτα το